Støtte til båter

Støtte til båter


Har dere behov for kystledbåt?


Den nasjonale kystledgruppen har søkt om midler til kystledbåter og får svar medio mars 2019.


Kriteriene for å få midler til kystledbåt er at dere er godkjent som kystled.


Den nasjonale kystledgruppe har vedtatt at det kan søkes om:

  1. 1.Kystledene kan søke Forbundet KYSTEN om støtte inntil 50 % tilskudd til anskaffelse av nye båter - enten kystledbåten fra Hardanger eller andre tradisjonelle båttyper. Det er mulig å søke om støtte til plastrobåter og i spesielle tilfeller er det også mulig å søke om støtte til kajakker. Søknadene behandles på neste møte i sentral arbeidsgruppe.
  2. 2.Det kan søkes om støtte til anskaffelse og restaurering/oppussing av brukte båter til bruk i kystled.


 betingelser for tildeling av midler:

•Kystleden som søker må være godkjent av den sentrale arbeidsgruppe før den for tildelt midler (Jfr. skjemaet for godkjenning som er sendt ut).

•Det forutsettes regnskap for gjennomført prosjekt, og hvis prosjektet ikke gjennomføres, skal midlene tilbakeføres til Forbundet KYSTEN.

•Det forutsettes at båten skal brukes i en kystledsammenheng og båten tilfaller kystleden om søker på et senere tidspunkt går ut av kystleden.


Søknader fra de nyoppstartede kystledene vil bli prioritert. Lykke til med deres kystled og anskaffelse av båter.


Søknadsfristen er satt til 1.juni 2019. Midlene blir fordelt av Forbundet KYSTEN i samråd med nasjonal kystledgruppe (FL, DNT, FK, NFHF) på neste møte.


Søknaden sendes til:

Forbundet KYSTEN,

Øvre Slottsgate 2b, 0157 Oslo

E-post: per@kysten.no


 

Båtutleie


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har laget et temanummer som tar for seg forbrukertjenesten båtutleie.


Link til båtutleie Dsb.


Link til NHO reiseliv.

Copyright © All Rights Reserved